Aanmelden
| Wachtwoord vergeten? |

Home   Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van deze website.

Deze website wordt onderhouden door Het team van vakantieverblijven.net. Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van deze website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Nederlandhandel.nl behoudt zich het recht voor deze website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze handel website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan vakantieverblijven.net, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan vakantieverblijven.net zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van deze website, mag niets van deze handel website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van vakantieverblijven.net.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk of commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. vakantieverblijven.net spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. vakantieverblijven.net sluit iedere aansprakelijkheid voor op deze handel site verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op deze website worden geplaatst door derden en zijn geheel vrijblijvend. Nederlandhandel.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op deze site geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

vakantieverblijven.net spant zich in om deze handel website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website.

Hyperlinks

Hyperlinks op deze site kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan vakantieverblijven.net. vakantieverblijven.net biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door vakantieverblijven.net worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op deze website wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar deze site verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van deze handel website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.